Vandaag ben ik 3 dagen in Fisterra en kan wel zeggen dat dit een bijzondere plek is. Hieronder een aantal op een rij:

 • Er zitten 3 seizoenen in 1 dag: herfst in de nacht, ochtend lente en middag & avond zomer
 • In de winter koelt het niet verder af dan 10 graden
 • Er valt veel regen hier, ook in de zomer maar dan is het ook 25 graden
 • In het centrum zitten vele leuke barretjes, visrestaurantjes maar ook plekken met vegan producten
 • Fisterra betekent ‘het einde van de wereld’ en vele pelgrims lopen hier nog naar toe na Santiago
 • De locale mensen zijn heel nieuwsgierig maar maken niet gauw contact met je
 • Het voelt als een schiereiland aan: aan de oost-, zuid- en westkant is de zee
 • Er zijn 2 bergen die bekend staan als krachtplekken: O Pindo en Dragon Rock
 • De 2 stranden zijn parelwit en de zee azuurblauw

Ook heb ik inmiddels Nanda en Alejandro ontmoet die het centrum SoulFisterra leiden. Ik voel zoveel mogelijkheden hier! Overigens komt dat omdat Fisterra op de lijn ligt met Mercurius en Uranus wat betekent dat ik word uitgedaagd in mind en spirit. Love it! Zelfs mijn intuitie en paradoxale manier van denken, begrijpen en handelen voelt anders hier.

Zo bracht Nanda mij een compleet ander perspectief op iets waar ik al een tijdje mee zat, namelijk dat ik mensen dichterbij hunzelf wil brengen, maar niet via tools waar iedereen al mee bezig is. Ik zit hier in de kern en het voelt bevrijdend om hier te zijn. Tegelijkertijd merk ik dat ik veel slaap want de ideeen razen m’n kop door.

Dus van tijd tot tijd ga ik even een stuk lopen met Senna of naar het dorpje om mensen te ontmoeten. Dat is wel grappig, je kan hier met iedereen heel gemakkelijk in gesprek komen. Heb zelfs al m’n eerste gift ontvangen van een pelgrim. Senna was de aanstichter want hij had thuis in Peru een bull terrier die op hem wacht.

Morgen wordt het niet zo’n mooie dag als vandaag dus wellicht dat ik nog ergens in een bar beland. Volgende week ga ik de O Pindo beklimmen als het allemaal mee zit en de agenda het toe laat.

Liefs Stephanie

******************

Today I am 3 days in Fisterra and can say that this is a special place. Here are a few in a row:

 • There are 3 seasons in 1 day: autumn at night, morning spring and afternoon & evening summer
 • In the winter it does not cool down further than 10 degrees
 • There is a lot of rain here, also in summer but then it is also 25 degrees
 • In the center are many nice bars, seafood restaurants but also places with vegan products
 • Fisterra means “the end of the world” and many pilgrims walk here after Santiago
 • The local people are very curious but do not easily make contact with you
 • It feels like a peninsula: on the east, south and west side is the sea
 • There are 2 mountains known as power spots: O Pindo and Dragon Rock
 • The 2 beaches are pearly white and the sea is azure blue

Also, I have now met Nanda and Alejandro who run the center SoulFisterra. I feel so many possibilities here! By the way, this is because Fisterra is on the line with Mercury and Uranus which means that I am challenged in mind and spirit. Love it! Even my intuition and paradoxical way of thinking, understanding and acting feels different here.

Nanda brought me a completely different perspective on something I’ve been struggling with for a while, which is that I want to bring people closer to themselves, but not through tools that everyone else is already doing. I am here at the core and it feels liberating to be here. At the same time I notice that I sleep a lot because the ideas are racing through my head.

So from time to time I go for a walk with Senna or to the village to meet people. That’s funny, you can easily get into conversation with anyone here. I even received my first gift from a pilgrim. Senna was the instigator because he had a bull terrier at home in Peru waiting for him.

Tomorrow will not be as nice as today so maybe I will end up in a bar somewhere. Next week I will climb the O Pindo if everything goes well and the schedule allows it.

Love Stephanie