De reis ging heerlijk! Automaat en cruise control, m’n beste vrienden. Met een gangetje van 110 reed ik voorbij Rouen. Samen met een Duitse Renault Master L3H2 reed ik geruime tijd mee. Heeft toch wat als je soort van dezelfde bus rijdt. Ook bijzonder veel buizerds mogen aanschouwen onderweg. Prachtige vogels vind ik dat. Op de een of andere manier lijken ze altijd meer aanwezig wanneer ik het nodig heb. Of zou het dan zo zijn dat ik ze meer zie? Nou goed, hoe dan ook prachtige natuur. Heel anders dan de weg via Luik, Metz en Nancy.

Het is wel een stuk kouder hier vannacht 🥶 15 graden dus we gaan snel door naar San Sebastián waar het 28 graden is 😎

Dat was de richting. Ik vind het fijn om in ieder geval te weten hoe ver m’n idee is. Aldaar stop ik en ga ik een plek uitzoeken om te overnachten. Onderweg veranderde het weer en het werd drukker en drukker op de weg. Dus het idee was leuk, maar niet haalbaar. Ik besloot om na Bordeaux even te stoppen en een camping in de buurt uit te zoeken.

Daar kwam ik aan. Gelukkig gevonden want wederom echt ergens bij de boer achter. Maar er was niemand, en het was druk. Ik voelde.. nee doorrijden Tuinte, dus via de app Park4night een camping iets verderop uitgezocht en daar heen gereden. Daar sta ik nu. Op een veldje met wat andere kampeerders. Flink geregend hier maar toch nog zo’n 25 graden. Zag op de weer-app dat het niet kouder wordt dan 20 graden vannacht. Dat is in ieder geval beter!

Morgen heb ik 2 keuzes: via San Sebastian langs de kust naar Fisterra of via Soria waar ik van de zomer langs was gekomen. Wat ik ga doen? Dat bepaal morgen waar ik me beter bij voel. De vraag is daarnaast ook nog.. ga ik in 1 streep of doe ik het in 2 dagen. We zullen zien!

Liefs Stephanie

*****************

The journey went well! Automatic and cruise control, my best friends. With a speed of 110 I drove past Rouen. Together with a German Renault Master L3H2 I drove for quite some time. There is something special about driving the same kind of bus. I also saw a lot of buzzards on the road. I think they are beautiful birds. Somehow they always seem to be more present when I need them. Or would it be that I see them more? Anyway, beautiful nature. Very different from the road via Liege, Metz and Nancy.

It’s a lot colder here tonight though 🥶 15 degrees so we’re moving on quickly to San Sebastián where it’s 28 degrees 😎

That was the direction. I like to at least know how far my idea is. There I stop and pick a place to spend the night. Along the way the weather changed and it got busier and busier on the road. So the idea was fun, but not feasible. I decided to stop after Bordeaux and pick a campsite nearby.

That’s where I arrived. Luckily found one because again it was really somewhere at the farmer’s back. But there was nobody, and it was busy. I felt… no more driving Tuinte, so through the app Park4night I found a campsite a little further down the road and drove there. That’s where I am now. On a field with some other campers. Lot of rain here but still about 25 degrees. Saw on the weather app that it won’t be colder than 20 degrees tonight. That’s better in any case!

Tomorrow I have 2 choices: via San Sebastian along the coast to Fisterra or via Soria where I passed last summer. What will I do? Tomorrow I will decide what I feel better with. The question is also. Will I do it in 1 line or will I do it in 2 days? We shall see!

Love Stephanie