What a day! Zoooo mooi! Ik reed van Palentia via Leon naar Santiago binnendoor. Toen naar Fisterra.

Van wolken naar zon. Prachtige omgeving vanaf het moment dat ik Galicië in reed; veel groen, bomen, bos, velden, bergen, rotsen.. van alles. Oh ja, en fatsoenlijke huizen. Echt adembenemend mooi 😍

Binnendoor dus.. per dorpje. Poeh, veel terugschakelen om de automaat te helpen en veel remmen voor het overstekende wild aka pelgrims.

Maar wat mooi wat mooi.

Had ook nog een mooie ervaring. Ik zag een berg aankomen en dacht.. holy moly moet ik daar naar boven?
M’n gedachten: nou dan mag je wel gas bij geven anders redt je het niet.
Intuitie: rij gewoon rustig door en kijk op het moment wat er nodig is.

Dus besloot m’n intuïtie te volgen en toen ik zowat boven was dacht ik.. was dit het nou?

We zijn soms zo bang en denken van alles te moeten.. maar het gewoon aangaan en gaandeweg schakelen kan ook en is ook nog velen malen relaxter.

Wat heb je dan nodig? Vertrouwen. De rest komt in het moment 🙏🏻❤️

Senna en ik gaan even lekker een grote wandeling maken. Doei!

Liefs Stephanie

*****************

What a day! Soooo beautiful! I drove from Palentia via Leon to Santiago through the campo. Then to Fisterra.

From clouds to sunshine. Beautiful surroundings from the moment I entered Galicia; lots of green, trees, forest, fields, mountains, rocks… all kinds of things. Oh yes, and decent houses. Really breathtakingly beautiful 😍

Inland so… by village. Pooh, lots of downshifting to help the automatic and lots of braking for crossing wildlife aka pilgrims.

But how beautiful how beautiful.

Also had a nice experience. I saw a mountain coming and thought… holy moly do I have to go up there?
My thoughts: well then you have to accelerate or you won’t make it.
Intuition: just drive slowly and see what’s needed at the moment.

So I decided to follow my intuition and when I almost reached the top I thought… was this it?

We are sometimes so scared and think we have to do everything… but it is also possible to just go for it and change gears along the way and it is also much more relaxing.

What do you need then? Confidence. The rest comes in the moment 🙏🏻❤️

Senna and I are going for a big walk. Bye!

Love Stephanie